FRITIDSPRODUKTER
Maskin för förpackning av grillkol

En av våra kunder var irriterad över att hanteringen av kol vid grillning var smutsig. Han hade en idé om att krossa grillkolen, portionsförpacka den i en påse av glasfiberväv och placera påsen i en engångsgrill. Vårt uppdrag var att utveckla maskinerna som tillverkade och fyllde portionsförpackningarna, som vi i dag kan köpa som engångsgrillar i handeln.